I juli får du mulighet til å kjøpe medaljer fra hver distanse. Har du løpt maraton, kan du nå kjøpe en medalje hvor det står «Kondisløpet juli 2020 maraton» på merkebåndet. Medaljen er lik for alle løpene, men merkebåndene er forskjellig og viser hvilken distanse du har gjennomført. 

Kondisløpet elementer
Lik medalje: Designet på medaljen er lik for alle løpene, mens påskriften på båndet viser hvilken distanse du har løpt. 

Kondisløpet elementer
Maraton: Har du løpt maratondistansen, kan du kjøpe et klart bevis på det. Prisen er 90 kroner inkludert porto. (Medaljen er en tegning av den virkelige)