PÅMELDING                             RESULTATER  

Det er enkelt å delta. Løpet kan løpes hvor du vil.

Siste frist for å melde på er 30. juni kl. 23.59.

Siste frist for å melde inn resultater er 5. juli 23.59.