PÅMELDING                            RESULTATER  

Det er enkelt å delta. Løpet kan løpes hvor du vil.

Siste frist for å melde på er 31. mars kl. 23.59.

Siste frist for å melde inn resultater er 5. april 23.59.